Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel, og adoption

Høringsbrev

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel, og adoption 

Bemærkninger til forslaget 

 

IMAKs høringssvar