Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om støtte til personer med handicap

 

Høringsbrev

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om støtte til personer med handicap 

Bemærkninger

 

IMAKs høringssvar