Udkast til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2018 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn

 

Høringsbrev

 

Udkast til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2018 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn 

 

IMAKs høringssvar