Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af Inatsisartutlov om beskatning af visse kapitalafkast / Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2018 om ændring af Inatsisartutlov om beskatning af afkast af visse pensionskapitaler

 

Høringsbrev

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af Inatsisartutlov om beskatning af visse kapitalafkast 

Bemærkninger til forslaget 

 

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2018 om ændring af Inatsisartutlov om beskatning af afkast af visse pensionskapitaler  

Bemærkninger til forslaget 

 

 

IMAKs høringssvar