Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation

 

Høringsbrev

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation 

 

Bemærkninger til lovforslaget

 

 

IMAKs høringssvar