Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 20xx om ændring af landstingsforordning nr. 7 af 5. december 2008 om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

 

Høringsbrev

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 20xx om ændring af landstingsforordning nr. 7 af 5. december 2008 om arbejdstageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse 

Bemærkninger til lovforslaget

 

IMAKs høringssvar