Kære medlem

   

   

  For godt en måned siden bad bestyrelsen jer om at komme med kommentarer til de rapporter, som projektgrupperne, der er nedsat i forbindelse med skole- og uddannelsesreformen, har udarbejdet.

   


  Bestyrelsen siger mange tak for jeres bidrag. Der er rigtig mange gode kommentarer og forslag i det I har sendt. Jeres kommentarer vil blive brugt i det videre arbejde.

  Der er en enkelt ting, som bestyrelsen gerne kommentere her. Flere af jer peger på, at det vil være godt at få undervisningsassistenter.
  I den forbindelse har bestyrelsen undersøgt forhold omkring netop undervisningsassistenter i nogle andre lande. I nogle lande har en undervisningsassistent som minimum en bacheloruddannelse, andre steder har de en pædagogisk uddannelse eller en erhvervsuddannelse og andre steder ingen uddannelse.

  Det er derfor vigtigt at præcisere, hvad man mener med en undervisningsassistent. Bestyrelsen har en klar holdning til dette – nemlig den holdning, som repræsentantskabet har vedtaget, og som fremgår af IMAKs princip- og indsatsprogram.  En anden holdning til dette vil kræve, at IMAKs repræsentantskab vedtager en anden beslutning på kommende møde i november 2019

  DER SKAL VÆRE DE NØDVENDIGE LÆRERRESURSER I ALLE KLASSER.

  IMAKs bestyrelse er af den klare overbevisning, at der skal være de nødvendige ligeværdige lærere i alle klasser.  Vi skal ikke have undervisere, der ikke har et medansvar for undervisningen, så lærere pludselig skal påtage sig et lederansvar for medundervisere.

  IMAK ser desuden med indførsel af undervisningsassistenter et sparepotentiale for kommunerne, så de kan ansætte færre uddannede lærere.  Nye debatoplæg

  IMAK har nu modtaget nye oplæg fra departementet for uddannelse mv. Disse oplæg kan læses her:

   

  Nye debatoplæg

  De samme oplæg skulle også være sendt ud til alle skoleinspektører, der skal debattere dem med lærerne. Jeg ved ikke, om I allerede har gjort det, men bestyrelsen vil også gerne have jeres kommentarer. Det vil vi, fordi vi mener, det er vigtigt, at vi får jeres kommentarer inden, de bliver redigeret og sammenskrevet med andre kommentarer. Det er desuden vigtigt, at IMAKs bestyrelse overfor politikere mv. kan sige, at IMAKs medlemmer har været inddraget i processen.

  IMAKs bestyrelsen skal derfor nok en gang bede om jeres kommentarer.
  Det kan ske ved, at jeres tillidsrepræsentant holder et medlemsmøde, hvor I diskuterer oplæggene og efterfølgende sender jeres samlede kommentarer til IMAK.

  Men du er som medlem også meget velkommen til at sende dine egne kommentarer direkte til IMAK.

  Jeg håber, du vil bruge din medlemsret til medindflydelse enten ved deltagelse i et medlemsmøde om oplæggene og/eller sende dine egne kommentarer til IMAK@IMAK.gl. bestyrelsen vil gerne have kommentarerne senest 10. september 2019.


  Med venlig hilsen og god sommer

  Birthe Therkildsen
  Formand