Brug jeres mulighed for indflydelse

   

  Vores overenskomster og aftaler skal fornyes, og vi er godt i gang med at forberede de kommende forhandlinger.

   

   

  Traditionen tro bliver alle medlemmer i løbet af 2017 inviteret til et forberedende møde før overenskomstforhandlingerne. Vi har allerede holdt medlemsmøder i Sisimiut og Nuuk. 

   

  Jeg selv står for medlemsmøderne i Nuuk, Qaqortoq, Aasiaat, Upernavik, Ittoqqortoormiit og Qaanaaq, og en række telefonmøder med de medlemmer, der bor i bygderne. Mine kolleger i bestyrelsen står for møderne i de andre byer. 

   

  Den nuværende overenskomst kører jo i en periode på fire år, og den vi har nu gælder for perioden 2014 – 18. Sidste gang opnåede vi en stigning i grundlønnen på knap 5 % for lærerne.

   

  Bruttorammen var på 4,63 % med en markant lønstigning til lederne. 

   

  På møderne vil vi se på, hvad de andre organisationer har opnået ved deres forhandlinger, og vi vil gennemgå nogle eksempler på, hvad forskellige krav koster. Det gælder om at få afstemt forventningerne, så vi på den ene side stiller gennemførlige krav op, og på den anden side hele tiden udfordrer vores modpart.

   

  Jeg vil på bestyrelsens vegne gerne opfordre jer til at bruge jeres mulighed for indflydelse, og vi glæder os til at møde jer, og høre hvad I har gjort jer af tanker.