Udkast til Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af xx. xx 2016 om uddannelsesstøtte

 

Høringsbrev

 

Udkast til Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af xx. xx 2016 om uddannelsesstøtte

 

IMAKs høringssvar