Supplerende høring vedr. forslag til Inatsisartutlov om støtte til børn styrelse og organisation

 

Høringsbrev

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2016 om støtte til børn 

Bemærkninger til lovforslaget

BILAG

 

IMAKs høringssvar