Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet og ophævelse af landstingslov nr. 14 af 6. november 1997 Oqaatsinik Pikkorissarfik

 

Høringsbrev

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet og ophævelse af landstingslov nr. 14 af 6. november 1997 Oqaatsinik Pikkorissarfik 

Bemærkninger til lovforslaget

 

IMAKs høringssvar