Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2015 om alderspension

 

Høringsbrev

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2015 om alderspension  

 

IMAKs høringssvar