Selvstyrets bekendtgørelse om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser

 

Høringsbrev

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser 

 

IMAKs høringssvar