Aktuelle høringer

  

Høringer

Modtaget

Afleveres

 

 

 

 

  

 

  
  

09.10.2020

13.11.2020
  01.10.202022.10.2020
  30.09.202004.11.2020
  24.09.202029.10.2020
  11.09.202009.10.2020
  01.09.202008.09.2020
   14.08.2020
   14.08.2020
  17.4.202020.04.2020
Udkast til: Selvstyrets bekendtgørelse om støtte til personer med handicap8.4.20.20198.5.2019
Udkast til: Selvstyrets bekendtgørelse om botilbud til personer med handicap 9.4.20198.5.2020
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption28.5.20196.6.2019
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig, at lov om Center for Cybersikkerhed sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning.31.1.202012.2.2020
Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2020 om kommunernes og Selvstyrets  regnskaber 21.1.202025.2.2020
Udkast: Bekendtgørelse om beregning og betaling af bidrag til  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for arbejdsgivere i Grønland7.2.20209.3.2020
Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxxx 2020 om etablering og indretning af daginstitutioner samt oprettelse af samarbejdsteams 20.2.20209.3.2020