Høringer

IMAKs bestyrelse får løbende forslag til love, bekendtgørelser, redegørelser, betænkninger, rapporter til ILO mv. til høring fra Naalakkersuisut. Bestyrelsen drøfter disse forslag og sender efterfølgende deres kommentarer til Selvstyret.

 

Bestyrelsen ønsker at inddrage såvel tillidsrepræsentanterne som medlemmerne mere i denne proces.

 

Derfor er der oprettet en høringsportal på hjemmesiden.

 

Her kan du se, hvilke forslag der er til høring netop nu og hvilke høringssvar IMAK efterfølgende har sendt til Naalakkersuisut.

 

Den angivne frist, er det tidspunkt, hvor du som medlem skal sende eventuelle kommentarer til IMAK, for at disse kan indgå i  IMAKs bestyrelses drøftelser, når høringssvar udarbejdes.